PR Solutions - Official Webseite

Rreth Nesh

Kush jemi ne

PR Solutions është kompani për media dhe komunikim që mbulon të gjitha çështjet që kanë të

bëjnë me  Marrëdhënie me Publik dhe Marketing. PR Solutions janë specialistë me njohuri të

thella të medias dhe çështjeve që lidhen me të. Ekipi profesional dhe me përvojë punon me ju

për të zhvilluar marrëdhëniet me publikun dhe kampanjat e marketingut për të arritur qëllimet e

MP, zbatimin e programeve  në mënyrë që të arrihet sukses në vlerësimin e vazhdueshëm të

rezultateve.

 

PR Solutions është një “shtëpi” gjithpërfshirëse e ofrimit të zgjidhjeve. Çdo kontraktim

menaxhohet me shumë kujdes dhe kordinohet plotësisht për ta bërë të gjithë procesin të lehtë

për ju si klient.

 

PR Solutions ka përvojë të gjerë me grupe të ndryshme të shërbimeve të marketingut, duke

përfshirë fushatat reklamuese, hulumtimin e tregut, sondazhet, marrëdhëniet e mediave,

monitorimi i mediave, trajnimet, promocionet, lëndët shtesë, këshillime strategjike, shërbime

redaktuese dhe organizim të ngjarjeve të veçanta (ngjarjet e përfshirjes së konsumatorit,

organizimet tregtare, hapjet solemne, dhe produktet e reja/lansimi i shërbimit).

 

Misioni i PR Solutions  është të zhvillojë brendin tuaj në ‘Lovemark’.

 

Çmimet

 

[cml_media_alt id='466']1[/cml_media_alt]                              [cml_media_alt id='467']2[/cml_media_alt]

Ekipi ynë

Micaela Thurman

Sherife Kqiku

Media Relations Manager

Armend Susuri

CEO

Vjosa Shaqiri

Public Relations Manager

Taulant Haxhisefa

Lead Multimedia Designer

Venera Ismaili

Project Manager

Ernesa Behrami

PR Asistent

Nol Markaj

Graphic Designer

Ekrem Tahiri

Managing Partner

Copyrights 2016. All rights reserved.