What We Offer

Webzine

Logo Design for SMILE Company – Elevating Elderly Care

When the “SMILE” company approached us to craft a logo for their esteemed elderly care services, we were both honored and thrilled....

more
CS2 Kosova Masters: Logo Design Showcase

Introduction We are proud to unveil our latest creation: the official logo for CS2 Kosova Masters! Our design journey was both exciting...

more
Lidhja në mes Psikologjisë dhe Marrëdhënieve me Publikun

Ndërlidhja në mes Psikologjisë dhe Marrëdhënieve me Publikun daton që nga fillimi i konsiderimit të PR si profesion i ri, gjë e...

more

Latest Videos

Video

PLANI PËR RESURSET QË JU NEVOJITEN PËR IMPLEMENTIMIN E STRATEGJISË

  Formati dhe kanali i komunikimit tuaj janë elemente shumë të rëndësishme në tërheqjen e...

Video

5 këshilla se si të përgatiteni për intervista live nga platformat sociale

Sherife Kçiku Vishaj , eksperte për Mardhënie me Publikun, jep 5 këshilla dhe sugjerime se...

Video

Rritni Aftësitë në Marketing – Si të mbijetojmë si Biznes, në kohën e COVID-19? (Pjesa 3)

Ekrem Tahiri, Ndermarres & Expert i Marredhenieve me Publikun dhe Marketing, jep keshilla dhe sugjerime...

About Us

We are a comprehensive one-stop-shop for all your media and communications needs.

Whether that be public relations, Marketing, social media support or creative work, PR Solutions has the expertise you’re looking for.

Our team works with you to develop strategic goals and a winning strategy for your campaign, product or program to reach your target audience and communicate your brand’s message.

We also support clients on an ad-hoc basis providing event support, branding material, new visual identities, commercials and animations to support a campaign or support media relations.

We look forward to being a part of your success!