Ngjashmëria dhe dallimet e PR kundrejt gazetarisë dhe reklamimit

Marketing

Marrëdhëniet me Publik asociojnë me gazetarinë, reklamimin dhe marketingun, këtë e bazojmë  në atë se të gjitha këto fusha kanë disa elemente ngjashmërie por marrëdhëniet publike në esencë ndryshojnë shumë nga të gjitha këto tjerat. Përderisa në gazetari shkruajmë për një audiencë të gjerë, marrëdhëniet me publik kanë një target audiencë më të ngushtë. Praktikisht…

Karriera e suksesshme dhe stabiliteti në punë

Karriera e suksesshme

Që të arrihet sukses i dëshiruar në karrierë padyshim se duhet ta orientojmë vetën dhe të kemi një plan se ku do të arrijmë.  Ndërsa si hap i parë që duhet ndërmarr duhet menduar se në cilën kompani apo institucion të angazhoheni e që përket me profesionin e pwrcatuar. Kur e them përcaktimin e kompanisë/institucionit…

Pesë gjëra produktive që mund t’i bëni në një ditë të ngadaltë pune.

Pesë gjëra produktive

Pesë gjëra produktive që mund t’i bëni në një ditë të ngadaltë pune. Nëse jeni duke menduar se çfarë të bëni pasi ju keni përgjigjur të gjitha email porosive tuaja dhe keni organizuar punët, këtu keni 5 mënyra produktive si të përdorni atë kohë shtesë që ju ka mbetur. – Bëjeni një plan për projektet…