Si të mbijetojmë si biznes, në kohen e pandemisë me COVID-19? – Pjesa 2

COVID-19

Ekrem Tahiri, Ndermarres & Expert i Marredhenieve me Publikun dhe Marketing, jep keshilla dhe sugjerime se cka duhet te bejne bizneset ne Kosove qe te perballojne sa me lehte kete krize ekonomike te shkaktuar nga COVID-19.
Kjo eshte pjesa e dytë e nje serie te videove per te njejten teme dhe per te njejten aresye.

English: Ekrem Tahiri, Entrepreneur & Public Relations and Marketing Expert, provides advice and suggestions on what businesses in Kosovo need to do to more easily cope with the COVID-19 economic crisis.
This is the second part of a series of videos on this topic.

https://www.pr-solutions.com

Follow us: PR Solutions
https://www.facebook.com/PRSolutionscom/
https://www.instagram.com/prsolutions/

Ekrem Tahiri
https://www.facebook.com/ekrem.tahiri
https://www.instagram.com/ekremtahiri/