Video Animacioni mund t’ju ndihmojë që të bëni audiencën tuaj dhe klientët e synuar të kuptojnë për produktin ose shërbimin tuaj!

Video Animacioni përmes një forme atraktive dhe shumë të efektshme përfshinë personazhe, tabela dhe sfonde në formën grafike ku vizualisht targeton konsumatorin tuaj.

Për të krijuar video animacionin ekipi ynë ndjek këta hapa:

  • Informatën e biznesit tuaj dhe target audiencës;
  • Krijon konceptin dhe skenarin;
  • Regjistrimin e zërit;
  • Tabela me tregime;
  • Stili vizual;
  • Animacioni;
  • Muzika në sfond.

Na kontaktoni: 045 666 220
E-mail: [email protected]