5 këshilla se si të përgatiteni për intervista live nga platformat sociale

Sherife Kçiku Vishaj , eksperte për Mardhënie me Publikun, jep 5 këshilla dhe sugjerime se si duhet të përgaditeni për intervistë live përmes platformave sociale.

Për më shumë mund të na ndiqni në web-faqen tonë: https://pr-solutions.com/

English:

Sherife Kçiku Vishaj, Public Relations expert, gives 5 tips and suggestions on how to prepare for a live interview through social platforms.

For more you can visit our website : https://pr-solutions.com/

Follow us: PR Solutions
https://www.facebook.com/PRSolutionscom/
https://www.instagram.com/prsolutions/

Sherife Kçiku
https://www.facebook.com/SherifeKqikuVishaj
https://www.linkedin.com/in/sherifekciku