PLANI PËR RESURSET QË JU NEVOJITEN PËR IMPLEMENTIMIN E STRATEGJISË

  Formati dhe kanali i komunikimit tuaj janë elemente shumë të rëndësishme në tërheqjen e...

5 këshilla se si të përgatiteni për intervista live nga platformat sociale

Sherife Kçiku Vishaj , eksperte për Mardhënie me Publikun, jep 5 këshilla dhe sugjerime se...

Rritni Aftësitë në Marketing – Si të mbijetojmë si Biznes, në kohën e COVID-19? (Pjesa 3)

Ekrem Tahiri, Ndermarres & Expert i Marredhenieve me Publikun dhe Marketing, jep keshilla dhe sugjerime...

Si të mbijetojmë si biznes, në kohen e pandemisë me COVID-19? – Pjesa 2

Ekrem Tahiri, Ndermarres & Expert i Marredhenieve me Publikun dhe Marketing, jep keshilla dhe sugjerime...

Si të mbijetojmë si biznes, në kohen e pandemisë me COVID-19? – Pjesa 1

Ekrem Tahiri, Ndermarres & Expert i Marredhenieve me Publikun dhe Marketing, jep keshilla dhe sugjerime...