Si të mbijetojmë si biznes, në kohen e pandemisë me COVID-19? – Pjesa 1

Ekrem Tahiri, Ndermarres & Expert i Marredhenieve me Publikun dhe Marketing, jep keshilla dhe sugjerime se cka duhet te bejne bizneset ne Kosove qe te perballojne sa me lehte kete krize ekonomike te shkaktuar nga COVID-19. Kjo eshte pjesa e pare e nje serie te videove per te njejten teme dhe per te njejten aresye.

English: Ekrem Tahiri, Entrepreneur & Public Relations and Marketing Expert, provides advice and suggestions on what businesses in Kosovo need to do to more easily cope with the COVID-19 economic crisis. This is the first part of a series of videos on this topic.
https://www.pr-solutions.com

Follow us: PR Solutions
https://www.facebook.com/PRSolutionscom/
https://www.instagram.com/prsolutions/

Ekrem Tahiri
https://www.facebook.com/ekrem.tahiri
https://www.instagram.com/ekremtahiri/