Per ma t’bukurin vend Kosoven!

Pjesëmarrja e femrave në shkolla profesionale dhe në industrinë e hotelierisë në Kosovë është ende i vogël për shkak të barrierave sociale. Në mënyrë që të tregojmë mundësitë që këto shkolla ofrojnë për vajzat/gratë, ne kemi implementuar një kampanjë për “Syri i Vizionit” e cila përfshiu edhe një reklamë televizive.

https://www.pr-solutions.com

Follow us:

PR Solutions

https://www.facebook.com/PRSolutionscom/
https://www.instagram.com/prsolutions/