Rëndësia e përgatitjes për intervistë në televizion

Shpesh herë Intervistat për televizion mund të jenë shumë të vështira, sidomos ku ato janë...

5 hapat për tu bërë lider i suksesshëm

Kur shihni lider të suksesshëm, sigurisht ju shkon ndërmend të pyesni vetën se si mund...

Planifikimi i komunikimit për fushatat elektorale jokonvencionale

Organizimi i fushatave politike kërkon ekip dhe plan të detajuar të komunikimit ku duhet përcaktuar...

5 përfitimet që ua sjellin bizneseve/institucioneve komunikatat për media

Janë të shumta rastet kur bizneset/institucionet apo edhe kompanitë të cilat bëjnë pyetje si mund...

Cilat të mira na sjell hobi në jetë 

Secili person e gjenë vetën në diçka për t’u argëtuar apo edhe mund të ketë...