Si të mbijetojmë si biznes në kohën e COVID-19?

(Pjesa 1) Përmes këtij artikulli do të bëjmë perpjekje që t’ju japim disa këshilla e...

Përparësitë që puna nga shtëpia ua sjellë nënave

Padyshim se familjes dhe karrierës duhet dhënë kujdesin e duhur sipas kërkesave që i kanë...

Pse bizneseve ju nevoitet PR-i në rast të krizave

Biznese të vogla, të mesme apo të mëdha gjithnjë duhet të kenë të planifikuar në...

Ngjashmëria dhe dallimet e PR kundrejt gazetarisë dhe reklamimit

Marrëdhëniet me Publik asociojnë me gazetarinë, reklamimin dhe marketingun, këtë e bazojmë  në atë se...

Pesë gjëra produktive që mund t’i bëni në një ditë të ngadaltë pune.

Pesë gjëra produktive që mund t’i bëni në një ditë të ngadaltë pune. Nëse jeni...